"Moderu Kimono" oil on canvas 30x45 inches

Previous image